Dezynfekcja ULV

Snow
DEZYNFEKCJA – ODKAŻANIE, CZYLI ZWALCZANIE ŚRODKAMI CHEMICZNYMI LUB FIZYCZNYMI DROBNOUSTROJÓW CHOROBOTWÓRCZYCH, A TAKŻE ICH FORM PRZETRWALNIKOWYCH: BAKTERII, WIRUSÓW I GRZYBÓWNAJCZĘSTSZE ZASTOSOWANIA

  • Zwalczanie szkodników domowych.
  • Usuwanie szkodników i dezynfekcja pomieszczeń gospodarczych.
  • Zabiegi w trudno dostępnych miejscach (np. w piwnicach).
  • Likwidacja przykrych zapachów.
  • Zwalczanie grzybów i pleśni.
  • Dezynfekcja pomieszczeń po osobie zmarłej.

Dodatkowo podczas dezynfekcji ULV można przeprowadzić dezodoryzację, która ma na celu zlikwidowanie przykrych zapachów powstałych w wyniku procesów rozkładu (gnicia) związków organicznych.