IMIDAKLOPRYD – NAJPOPULARNIEJSZY ŚRODEK OWADOBÓJCZY NA ŚWIECIE

Imidaklopryd – najpopularniejszy środek owadobójczy na świecie

Spis treści

  1. Zastosowanie imidakloprydu
  2. Działanie imidakloprydu
  3. Imidaklopryd i wysoka toksyczność
  4. Wady i zalety imidakloprydu

Zastosowanie imidakloprydu
Imidaklopryd ma szerokie spektrum zastosowań. Najczęściej używany jest w rolnictwie jako środek owadobójczy. Ponadto swoje zastosowanie znajduje w zabezpieczaniu fundamentów przed zniszczeniami powodowanymi przez termity. Substancję tę znaleźć możemy też na etykiecie środków przeciw pchłom dla zwierząt domowych oraz w preparatach chroniących drzewa przed szkodnikami, które niszczą drewno.
Wskutek kontaktu ze zwierzęciem, na którym zastosowano ten produkt, giną larwy pcheł także w otoczeniu zwierzęcia. Jednocześnie substancja ta nie wywiera praktycznie żadnego działania na ośrodkowy układ nerwowy ssaków ze względu na słabe jej przenikanie do mózgu tych zwierząt.
Substancja ta jest dostępna na rynku pod wieloma nazwami jako produkt o różnych zastosowaniach: może być wtłaczany do gruntu lub w strukturę drzewa, rozprowadzany na rośliny albo rozpylany na liściach.


Działanie imidakloprydu
Imidaklopryd działa poprzez zakłócanie przekazów nerwowych i nieodwracalnie blokuje receptory nikotynowe, prowadząc do akumulacji acetylocholiny, ważnego neuroprzekaźnika, co skutkuje paraliżem lub śmiercią owada.
Jest on pestycydem ogólnoustrojowym, więc przemieszcza się łatwo w tkankach roślin od gruntu do liści, owoców, pyłku i nektaru. Imidaklopryd jest skuteczny w bardzo małych dawkach, więc stosowany może być w zdecydowanie mniejszych stężeniach niż inne substancje o podobnym działaniu. Wysoka dostępność tego pestycydu na rynku i jego niższa toksyczność w porównaniu do innych środków dostępnych w latach 90. w Stanach Zjednoczonych były głównymi czynnikami wyparcia bardziej toksycznych pestycydów, takich jak inhibitory acetylocholiesterazy, związki fosforoorganiczne i metylokarbaminiany.Imidaklopryd i wysoka toksyczność
Imidaklopryd jest silnie toksyczną substancją dla pszczół. Nowe badania naukowców z Harvard School of Public Health dostarczają przekonujących dowodów na to, że istnieje związek pomiędzy stosowaniem imidakloprydu a zjawiskiem masowego ginięcia pszczół. Jego przejawem jest opuszczanie uli przez dorosłe osobniki. Pszczoły stykają się z tą substancją w dwójnasób —bezpośrednio, kiedy zbierają nektar oraz jeszcze jako larwy, gdy są żywione bogatym we fruktozę, roślinnym syropem, który podobnie jak nektar, zawiera w sobie imidaklopryd.
Badanie z użyciem imidakloprydu i pszczół przeprowadzone zostały na zdecydowanie mniejszej dawce tej substancji, niż stosowanej na szeroką skalę. To pokazuje, jak niewiele trzeba tego związku, aby zabić pszczoły.
Niekorzystne działanie imidakloprydu zauważyć można również u ptactwa. Osobniki poddane działaniu tego związku przejawiały zaburzenia koordynacji ruchowej ciała, opadanie skrzydeł nadpobudliwość, zmiany w fizjologii jelit i wątroby. Zdaniem Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności, imidaklopryd może stwarzać ostre ryzyko dla roślinożernych i owadożernych ptaków i ssaków, które zwykły żywić się ziarnem.
Warto dodać, że imidaklopryd działa wysoce niekorzystnie na wodne bezkręgowce. Trzeba mieć zatem na uwadze, aby w pobliżu wody korzystać z niego rozważnie i według zaleceń. Jednakże jego toksyczność w stosunku do ryb jest relatywnie niska i nie działa na nie mutagennie.
Toksyczność tego związku różni się od innych insektycydów tym, że wykazuje on zdecydowanie większą toksyczność doustnie aniżeli poprzez kontakt ze skórą człowieka. Warto dodać, że substancje z grupy neonikotynoidów, do których należy imidaklopryd, mogą działać szkodliwie na ludzkie zdrowie, w szczególności na rozwijający się mózg.Wady i zalety imidakloprydu
Największą z wad działania imidakloprydu jest szkodliwy wpływ na pszczoły. Wystarczy niewielka dawka tej substancji, aby doprowadzić cały ul do śmierci. Poza tym może negatywnie wpływać na ptaki i bezkręgowce wodne. Dodatkowo zaobserwowano niekorzystne działanie u drapieżnych organizmów, które są pożyteczne i nie szkodzą uprawom.
Do plusów jednak zaliczyć można zaliczyć słaby wpływ na ryby. W porównaniu z np. cypermetryną, która bardzo szkodzi rybom, imidaklopryd będzie zdecydowanie lepszym środkiem do pozbycia się owadów w otoczeniu zbiorników wodnych.{{ message }}

{{ 'Comments are closed.' | trans }}